januar 2009

Han uroar seg -no

tenåringsdotter miflickungensattanhon ser seg ikkje føretvieg spenner føtene hardt mot karmensmale karar og bleike born

Ungkar på einbølt tun i bratte bakkar - januar

einsemddjupt innei sinnebottenhæse skrikmellom sjel og sansarsåre, isande tonari hjartebotnenkalde, våtevoner

HAri

Hoffnarrenpling pling pling plinghoffnarren kjemkjortelflagrende med snabelskoog  Damokles sverdOne who destroys the entanglement in the cycle of birth and death, along with ignorance.Entertain for...
hits