juni 2009

Om meininga med livet ?

Himmelspringarenetter at han hadde vorepå alle topparover tusen meterog sprunge alle motbakkeløpi landetfølte han seg tomog tok til å tenkje på Gagarin

Kiss Kiss

Leppeleikikkje veit egkor mange musklar leppene harmen når ho sleikjer seg fuktigpå Vermillion og Philtrumveit eg at kyssa vert gode

Internmøte i byråkratiet

Dilletantar og ignorantarkan du halde kjeft så eg får sagtdet eg har å sei?ja, men eg kjem ikkje til å høyre etterheilt greit, då slepp eg avbrytelsar
hits