juli 2009

sauen i sofaen

bæ sjølvsauen nyt kålen og gler segover ullavarm både ute og innehan kan trilla i bakkenom han vilhar skinn utan formog blaute auger
hits