oktober 2008

Sjølv i dei stillaste stunder -

Bestemor Burzumho lokkar med hellekaker set det onde auga i degstrikkalabbarseier hoog klirrar med spøtetkandissukker og naftalin

Soul Servant -om å ta vare på seg sjølv

Soul ServantMuriarisit på mjølkerampaog tenkjer seg sjølv ut i verda
hits