oktober 2010

gaga

rock out !galskapdu veit slik skikkeleggagader du er inne i gummirommet og skriv dikt med tunga du veitpå feil side av fugleskremseletmedan du høyrer jentene kviskrar;han døydde ikkje for våre synd...

OKAI DAO - hausten er her

teken av av eit treeg søkk i skoddadet tredje auga blundareg er ein litteraturist alltid roleg før ein operahopp på i svingenla apa køyredette er ikkje renessansenunder bordet med homissa starte...
hits