november 2008

Sivle og Elvis

Om ferjeruterBerre ein hundHound Dog (You aint nothin but a hound dog)det er slike tankar ein fjordsymjar fårnår ferjene ikkje er i rute

Trompeten og Julie

Trompeten og Julie (I Love You)ei reise i krumme landskap

retoriskretrosarkastiskironisk aka ordspøt

Dropssøtare dropsennmalaproposfinn du ikkje
hits