november 2009

på bar i bergen og på bygdadans

dogboy vovveg har festa beltespenna i krokenpå bardiskenstår mi ølluktar røykog lengtar etter hetenfrå gasellatvert over golvetklarar eg ikkjenoBygdadansher har du eintann-goseier blodBjarneog lang...

Snart vinter

vinterlengtsnart kjem snøsneglanefram attspiralkrulla ligg dei og ventarpå måneskinnetog knitreglitresnøen

om kvalar og gudar

men du...så kom han Zevsdet var ei tiddå kvalane hadde beinog me for rundti byanesom romlande tønner

misfit

i slåttebakkaneeg er ein misfiti sko som ikkje passardei får stikkesom dei vil

Edvin; The Borderline

BORDERLINEi staden forbayerog nakne damervart detstrip pleasefor Edvin

I eit raudt hus i Korea, 1979

flugenedet der er fan ikkje mi flugegaular Edvinrasar rundt i stovaog dermellom 200 svarte feite flugersnappar han eiopnar glaset og hiv ho til helvete ut
hits